Διακρίσεις

Διακρίσεις μαθητών Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών

Η μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών Σοφία Βερυκίου κατέκτησε το 2ο
Βραβείο στον ΙΓ’ Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δοκιμίου που διοργάνωσε το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ενώ οι μαθητές μας, Ναταλία  
Αλιπράντη,  Σήλια Γαζέπη και Σταμάτης Κουλούρης τιμήθηκαν με επαίνους.
Η απονομή του βραβείου και των επαίνων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 21 Μαρτίου
2015, στα Χανιά.
Επιστροφή