Διακρίσεις

Διάκριση μαθήτριας της γ’ γυμνασίου

Η  μαθήτρια  Φιλίππου  Σοφία  της  Γ’  Γυμνασίου  του  Κολλεγίου  Αθηνών  διακρίθηκε στον  32ο  Διαγωνισμό  Γραπτών  και  Καλλιτεχνικών  Εργασιών  της  Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή  Ένωση Εκπαιδευτικών, με γενικό θέμα:  « Ο Ευρωπαίος Πολίτης».
Επιστροφή