Διακρίσεις

Βραβεύσεις μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών στα Μαθηματικά

Βραβευθέντες μαθητές Κολλεγίου Αθηνών για τη διάκρισή τους στη δεύτερη φάση
του 75ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΑΘΗΝΑ, 2ο Βραβείο  
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑ, 2ο Βραβείο  
 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ, 2ο Βραβείο
 
 
Βραβευθέντες  μαθητές  Κολλεγίου  Αθηνών  για  τη  διάκρισή  τους στην  τρίτη  φάση
του  75ου  Πανελλήνιου  Μαθητικού  Διαγωνισμού  στα  Μαθηματικά  «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
(Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα) της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΖΕΠΗ ΣΗΛΙΑ, 2ο Βραβείο
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ, 2ο Βραβείο
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 3ο Βραβείο
 
 
Η  βράβευση  των  μαθητών  από  την  Ελληνική  Μαθηματική  Εταιρεία
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015 στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών
του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 
Επιστροφή