Αναστασία Παπακωστοπούλου

Αναστασία Παπακωστοπούλου

Διευθύντρια

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε επίσης σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I (Pantheon-Sorbonne), από όπου πήρε πτυχίο (Maitrise) Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας και τον μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A. (Diplome d’ Etudes Approfondies) Προϊστορικής Αρχαιολογίας. Είναι ακόμα κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Master in Educational Leadership από το University College London (Institute of Education). Συμμετείχε ως μέλος του Core Faculty Group του Κολλεγίου στο διετές πρόγραμμα «Teaching for Understanding», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Σχολείου με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Harvard.

Αρχικά εργάσθηκε ως Αρχαιολόγος στην Κρήτη με ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με τη Μινωϊκή Αρχαιολογία. Στη συνέχεια απασχολήθηκε σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το 1996 διδάσκει στο Πρόγραμμα International Baccalaureate του Κολλεγίου και από το 2003 και στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού. Από το 2003 είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού και από το 2018 Διευθύντρια στην ίδια σχολική μονάδα.         

 

 


Επιστροφή