ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Προτείνεται η συμπλήρωση της φόρμας απο υπολογιστή ή tablet (όχι απο κινητό τηλέφωνο)

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.


Προσωπικά Στοιχεία
Φύλο *
Οικογενειακή Κατάσταση *
Στοιχεία Εκπαίδευσης
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Βασικό Πτυχίο)
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Δεύτερο Βασικό Πτυχίο, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό)
Προϋπηρεσία
Ξένες Γλώσσες

Α1 - Βασική γνώση, Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, C1 - Πολύ καλή γνώση, C2 - Άριστη γνώση

Γνώση - Χειρισμός Η/Υ
Υποτροφίες - Ακαδημαϊκές Διακρίσεις
Συστάσεις
Βιογραφικό Σημείωμα
Έχετε συγγενικό πρόσωπο που εργάζεται στο Κολλέγιο; *
Δηλώσεις προς Ε.Ε.Ι.
Συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία ειδικών δεδομένων που δηλώνω με την αίτηση πρόσληψής μου ή που θα υποβάλλω στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεντεύξεων (πχ. δεδομένα που δηλώνουν εθνοτική καταγωγή ή δεδομένα υγείας).
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι, σε περίπτωση μη πρόσληψής μου, να διατηρήσει το Ε.Ε.Ι. την αίτησή μου (με τις δηλωθείσες πληροφορίες) και το βιογραφικό μου σημείωμα, για διάστημα 2 ετών, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί μου σε περίπτωση μελλοντικής ευκαιρίας για απασχόληση στη θέση για την οποία υπέβαλα την αίτηση ή για έτερη θέση στο Ε.Ε.Ι.