Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Περιγραφή καθηκόντων :

 • Προγραμματισμός και έλεγχος των εργασιών προληπτικής συντήρησης από τα ηλεκτρομηχανολογικά συνεργεία (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λ.) του Κολλεγίου.
 • Προληπτική συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (οργάνωση, εποπτεία, εκπόνηση διαγωνισμών συντήρησης κ.λ.) εξωτερικών συνεργείων.
 • Καθημερινός έλεγχος (συνθήκες, βλάβες, status κ.λ.) μέσω απομακρυσμένου ελέγχου των κτιρίων και εγκαταστάσεων όπου έχει τοποθετηθεί κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS).
 • Διατήρηση αρχείου συντηρήσεως και φακέλου έργων Η/Μ εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου (σχέδια as built, στοιχεία προμηθευτών και συνεργείων, δημιουργία stock ανταλλακτικών κ.λ.).
 • Παραγγελία αναλωσίμων, ανταλλακτικών κ.λ.
 • Επίβλεψη Η/Μ εργασιών στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου.
 •  

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Πενταετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εργασίες.
 • Προηγούμενη εμπειρία ως υπεύθυνος συντήρησης κτιρίων ή εγκαταστάσεων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Office, Autocad & Web based platforms).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους ΕΔΩ  μέχρι την Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021