Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει καθηγητές/τριες των παρακάτω ειδικοτήτων:

 

· Μαθηματικών

· Φυσικής

· Χημείας

· Βιολογίας

· Πληροφορικής

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

- Πτυχίο ΑΕΙ

- Μεταπτυχιακές Σπουδές

- Άριστη γνώση Αγγλικών

- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους εδώ

Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει 

ΒΟΗΘΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

(σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης) 

 

Αρμοδιότητες: 

 • Συνεργάζεται με τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια της μελέτης, ακολουθώντας τις οδηγίες του
 • Υπενθυμίζει στους μαθητές τους κανόνες και τις σωστές συνήθειες μελέτης
 • Βοηθά αποτελεσματικά τους μαθητές να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους και ενθαρρύνοντάς τους
 • Υποστηρίζει εξατομικευμένα τους μαθητές που έχουν ανάγκη, σύμφωνα με τις υποδείξεις του δασκάλου
 • Αξιολογεί την ποιότητα της εργασίας των μαθητών, τόσο στο τέλος    όσο και κατά τη διάρκεια αυτής

 • Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων: 

  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  •  

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους εδώ

   Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

   ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ


   Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

   • Πτυχίο ΑΕΙ
   • Μεταπτυχιακές Σπουδές
   • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση

    

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους εδώ

   Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

   ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ

    

   Αρμοδιότητες:

   • Διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του σχολείου
   • Καλλιέργεια παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη
   • Ενθάρρυνση συνεργατικής και βιωματικής μάθησης
   • Καλλιέργεια αυτονομίας και ανάπτυξη πρωτοβουλιών των μαθητών
   • Καταγραφή της προόδου των μαθητών, αξιοποίηση δεξιοτήτων τους και αντίστοιχη ενημέρωση γονέων

    

   Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

   • Πτυχίο Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
   • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
   • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

    

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους εδώ

   Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

   ΔΑΣΚΑΛΟ/ΔΑΣΚΑΛΑ

   Αρμοδιότητες:

   • Διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του σχολείου
   • Εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας του σχολείου
   • Αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας των μαθητών, τόσο στο τέλος όσο και κατά τη διάρκεια αυτής
   • Έμφαση στην επιβράβευση και τη συνεχή παρακίνηση των μαθητών
   • Διαρκής συνεργασία και ομαδικότητα με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας

   Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

   • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο και αναγνωρισμένο αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
   • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
   • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους εδώ

   Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

   ΒΟΗΘΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

    

   Αρμοδιότητες:

   • Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς του τμήματος
   • Διεξάγει δραστηριότητες σε μικρές ομάδες
   • Βοηθά και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του τμήματος
   • Καταγράφει και υποστηρίζει στην οργάνωση και αρχειοθέτηση των εργασιών των μαθητών

   Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

   • Πτυχίο Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
   • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
   • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους εδώ