Ιωάννης Μανουηλίδης '76

Ιωάννης Μανουηλίδης '76

Γραμματέας

Ο Ιωάννης Μανουηλίδης αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1976 και απέκτησε τα πτυχία του από το Princeton University (AB Philosophy, 1980), το University of Chicago (MA Philosophy, 1983) και το Cambridge University (BA Law 1985). Είναι πιστοποιημένος δικηγόρος της Αγγλίας, πρώην μέλος του Paris Bar και εταίρος στο δικηγορικό γραφείο Allen & Overy στο Λονδίνο. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Μελετών Εμπορικού Δικαίου του Queen Mary, University of London, Επίτροπος του Hellenic Foundation και μέλος της ομάδας εργασίας του Σωματείου Διεθνούς Δικαίου για το Κυβερνητικό Χρέος.

 

 

Επιστροφή

Διατελέσαντες Πρόεδροι Board of Trustees

Charles P. Howland1927-1932
Edward Capps1932-1943
Kenneth C.M. Sills1943-1946
Frank M. Totton1947-1948
Edward L. Holsten1948-1960
Kyriakos P. Tsolainos1960-1966
James A. Linen1966-1980
Gregory Bookis1980-1984
William P. Tavoulareas1985-1991
Michael L. Dertouzos1992-2000