Τα μαθήματα του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων και το Πρόγραμμα Άθληση-Άσκηση θα λειτουργήσουν κανονικά από 1η Οκτωβρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καθώς η πανδημία του νέου κορωνοϊού είναι ακόμη σε εξέλιξη και για την προστασία της δημόσιας υγείας, η είσοδος στις εγκαταστάσεις του ΕΕΙ επιτρέπεται μόνον με την επίδειξη του πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού SARS-Cov-2 εφόσον έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωσή του (από τη μοναδική δόση μονοδοσικού εμβολίου ή τη δεύτερη δόση όταν πρόκειται για εμβολιασμό που ολοκληρώνεται σε δύο δόσεις) ή της επίσημης βεβαίωσης νόσησης, που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει για 180 ημέρες. Η σχετική εσωτερική πολιτική του ΕΕΙ προσαρμόζεται διαρκώς, σύμφωνα με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και τις εκάστοτε οδηγίες και κατευθύνσεις της Πολιτείας.