Για τους μαθητές:

Διενεργείται υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) με 2 τεστ την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο Σχολείο. Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών και οι ενήλικοι μαθητές καλούνται να υποβάλουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τους στην Σχολική Κάρτα για COVID-19, την οποία θα βρουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr

Σημείωση: Ειδικά για την εβδομάδα από Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 έως Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2022, ο έλεγχος θα διενεργηθεί 3 φορές, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως.

 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, από την πλατφόρμα εκδίδεται Σχολική Κάρτα Αρνητικού Αποτελέσματος, την οποία οι μαθητές εκτυπώνουν και προσκομίζουν στα σημεία ελέγχου κατά την προσέλευσή τους στο Σχολείο (σχολικά λεωφορεία ή πύλες εισόδου). Επίσης, καλούνται να τη φέρουν μαζί τους έως τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου και να την επιδείξουν σε περίπτωση που τους ζητηθεί. 
 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, από την πλατφόρμα εκδίδεται Σχολική Κάρτα Θετικού Αποτελέσματος, την οποία οι μαθητές εκτυπώνουν. Σε αυτήν την περίπτωση, καλούνται να μεταβούν σε δημόσια ή ιδιωτική δομή εντός 24 ωρών για τη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου και στη συνέχεια παραμένουν σε κατ΄ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
  • Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
  • Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, οι μαθητές μπορούν να επιστρέψουν στο Σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών, και τη βελτίωση των συμπτωμάτων τους.

Προσοχή: Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν επιδείξει την Σχολική Κάρτα για COVID-19 όταν του ζητηθεί, τότε δεν γίνεται δεκτός στην τάξη, αποχωρεί από τη σχολική αίθουσα, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από το Σχολείο.

 

Επιστροφή μαθητών με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19

Οι μαθητές μπορούν να επιστρέψουν στο Σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 5 ημερών απομόνωσης, εάν δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή τα συμπτώματά τους μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, εφόσον την έκτη ημέρα ο αυτοδαγνωστικος έλεγχος είναι αρνητικός.

Για τις επόμενες πέντε ημέρες τουλάχιστον, οι μαθητές άνω των 12 ετών χρησιμοποιούν υποχρεωτικά μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή KN95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα. Εάν μετά την παρέλευση του πενθημέρου, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης ή ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος ταχείας ανίχνευσης (rapid test) κατά τα παραπάνω είναι θετικός ή συνεχίζει ο πυρετός χωρίς άλλα συμπτώματα, η απομόνωση κατ΄ οίκον παρατείνεται. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα απομόνωσης από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει έως τις 20 ημέρες, σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού.

 

Χρήση προστατευτικής μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Σχολείου, καθώς και στα σχολικά λεωφορεία.

Το Σχολείο συστήνει εντόνως τη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή KN95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας.

Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική αίθουσα, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από το Σχολείο. Εφόσον ο μαθητής είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, έως την παραλαβή από τους γονείς/κηδεμόνες του.

 

Για τους εκπαιδευτικούς:

 • Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσκομίζουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης (self-test) 2 φορές την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στο Σχολείο. Η είσοδος στο Σχολείο γίνεται με επίδειξη βεβαίωσης του αρνητικού αποτελέσματος. 

  Σημείωση: Ειδικά για την εβδομάδα από Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 έως Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2022, ο έλεγχος θα διενεργηθεί 3 φορές, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως.
 • Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν προσκομίζουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test) 2 φορές την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή, με δική τους δαπάνη. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στο Σχολείο. Η είσοδος στο Σχολείο γίνεται με επίδειξη βεβαίωσης του αρνητικού αποτελέσματος.

  Σημείωση: Ειδικά για την εβδομάδα από Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 έως Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2022, ο έλεγχος θα διενεργηθεί 3 φορές: α) τη Δευτέρα και την Παρασκευή με εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR) έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση στο Σχολείο και β) την Τρίτη με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης (self-test) έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο Σχολείο.

 

Επιστροφή εκπαιδευτικών με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιστρέψουν στο Σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 5 ημερών απομόνωσης, εάν δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή τα συμπτώματά τους μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί ή με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου εφόσον την έκτη ημέρα ο αυτοδιαγνωστικος έλεγχος (self-test) είναι αρνητικός και

β) οι μη εμβολιασμένοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου εφόσον την έκτη ημέρα ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test) είναι αρνητικός. Εάν μετά την παρέλευση του πενθημέρου, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης ή ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος ταχείας ανίχνευσης κατά τα παραπάνω είναι θετικός ή συνεχίζει ο πυρετός χωρίς άλλα συμπτώματα, η απομόνωση κατ΄ οίκον παρατείνεται.

Χρήση προστατευτικής μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Σχολείου, καθώς και στα σχολικά λεωφορεία.

Το Σχολείο συστήνει εντόνως τη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή KN95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας.


Για το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό:

 • Το προσωπικό που προσκομίζει Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης 2 φορές την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευσή του στο Σχολείο.
  Η είσοδος στο Σχολείο γίνεται με επίδειξη βεβαίωσης του αρνητικού αποτελέσματος. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος του διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού δεν μπορέσει να παραλάβει δωρεάν από το φαρμακείο τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του, θα του διατεθεί από το Σχολείο. 
 • Το προσωπικό που δεν προσκομίζει Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test) 2 φορές την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή, με δική του δαπάνη. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευσή του στο Σχολείο.
  Η είσοδος στο Σχολείο γίνεται με επίδειξη βεβαίωσης του αρνητικού αποτελέσματος. Τις υπόλοιπες ημέρες, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, διενεργείται αυτοδιαγνωστικος έλεγχος νόσησης στα ιατρεία του Σχολείου, με δαπάνη του Κολλεγίου.