Από την Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2022 ισχύει η νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νέο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ύποπτων ή Επιβεβαιωμένων Περιστατικών Λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος εκτός σχολικού πλαισίου (επαφές που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη με το κρούσμα) διαφέρει από αυτή που αφορά σε επαφές ενδοσχολικές.

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η νέα απόφαση:

ΠΙΝΑΚΑΣ