Ξένες Γλώσσες, Προαιρετικές Δραστηριότητες Σχολικών Μονάδων, Ειδικά Προγράμματα

Τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών, οι προαιρετικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων και τα Ειδικά Προγράμματα για τους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου θα πραγματοποιηθούν κανονικά. 

Αθλητικά, Αντιπροσωπευτικές Ομάδες, Ομάδες ΣΑΚΑ 

Οι απογευματινές αθλητικές δραστηριότητες του Κολλεγίου και οι προπονήσεις των αντιπροσωπευτικών ομάδων και των ομάδων σωματειακού αθλητισμού ΣΑΚΑ θα ξεκινήσουν κανονικά.